Hiển thị 13–21 của 21 kết quả

 • Tải trọng nâng: 2000KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.8m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 1740mm
 • Công suất động cơ: 70Kw
 • Kích thước máy: 5200*1800*1900

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật gầu 0,5 khối HJ15

150,000,000 

 • Tải trọng nâng: 800KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.5m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 2300mm
 • Công suất động cơ: 40Kw
 • Kích thước máy: 4480*1350*2370

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật gầu 0,7 khối HJ18B

180,000,000 

 • Tải trọng nâng: 1500KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.7m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 2900mm
 • Công suất động cơ: 40Kw
 • Kích thước máy: 5230*1750*2660

230,000,000 

 • Tải trọng nâng: 1700KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.8m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3200mm
 • Công suất động cơ: 55Kw
 • Kích thước máy: 6100*1940*2720

300,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2000KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1.0m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3200mm
 • Công suất động cơ: 76Kw
 • Kích thước máy: 6180*2040*2850

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật SDLG gầu 1,8 khối LG933L

 • Tải trọng nâng: 3000KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1.8m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3m
 • Công suất động cơ: 92Kw
 • Kích thước máy: 7185*2510*3087

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật SDLG gầu 2,2 khối LG936L

 • Tải trọng nâng: 3000KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 2.2m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 2900mm
 • Công suất động cơ: 92Kw
 • Kích thước máy: 7100*2510*3170

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật SDLG gầu 3,6 khối LG956F

 • Tải trọng nâng: 5000KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 3.6m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3100mm
 • Công suất động cơ: 162Kw
 • Kích thước máy: 8320*3016*3423

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật SDLG gầu 3.0 khối L953

 • Tải trọng nâng: 5000KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 3m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3050mm
 • Công suất động cơ: 162Kw
 • Kích thước máy: 7900*3016*3423