Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

470,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2500KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1.6m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3200mm
 • Công suất động cơ: 92Kw
 • Kích thước máy: 6950*2530*3070

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật gầu nông sản G38

300,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2200KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 2.0m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 4500mm
 • Công suất động cơ: 76Kw
 • Kích thước máy: 7100*2250*3090

315,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2000KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 2500mm
 • Công suất động cơ: 76Kw
 • Kích thước máy: 6050*2050*2850

355,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2200KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1.4m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3400mm
 • Công suất động cơ: 85Kw
 • Kích thước máy: 6770*2160*3030

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật gầu 0,5 khối HJ15B

160,000,000 

 • Tải trọng nâng: 800KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.5m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 2300mm
 • Công suất động cơ: 40Kw
 • Kích thước máy: 4480*1350*2470

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật gầu 1,4 khối HJ946B

340,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2200KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1.4m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3420mm
 • Công suất động cơ: 85Kw
 • Kích thước máy: 6730*2160*2930

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật gầu 1,0 khối HJ932

285,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2000KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3200mm
 • Công suất động cơ: 76Kw
 • Kích thước máy: 5670*2100*2850

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật gầu 0,8 khối HJ928-A

190,000,000 

 • Tải trọng nâng: 1600KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.8m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3200mm
 • Công suất động cơ: 40Kw
 • Kích thước máy: 5630*1940*2730

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật gầu 0,8 khối HJ928B-A

215,000,000 

 • Tải trọng nâng: 1800KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.8m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3200mm
 • Công suất động cơ: 55Kw
 • Kích thước máy: 5670*1940*2720

260,000,000 

 • Tải trọng nâng: 1800KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1.2m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 4440mm
 • Công suất động cơ: 55Kw
 • Kích thước máy: 6520*2340*2920

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

Máy xúc lật càng nâng 1,7 tấn HJ928Z

 • Tải trọng nâng: 1800KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.8m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3200mm
 • Công suất động cơ: 55Kw
 • Kích thước máy: 5670*1940*2720

 • Tải trọng nâng: 1600KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.6m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 1720mm
 • Công suất động cơ: 58Kw
 • Kích thước máy: 5110*1600*2300