MÁY XÚC LẬT

MÁY XÚC LẬT

MÁY XÚC LẬT HOẰNG GIAI

480,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2500KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1.6m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3200mm
 • Công suất động cơ: 92Kw
 • Kích thước máy: 6950*2530*3070

310,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2200KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 2.0m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 4500mm
 • Công suất động cơ: 76Kw
 • Kích thước máy: 7100*2250*3090

320,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2000KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 2500mm
 • Công suất động cơ: 76Kw
 • Kích thước máy: 6050*2050*2850

365,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2200KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1.4m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3400mm
 • Công suất động cơ: 85Kw
 • Kích thước máy: 6770*2160*3030

160,000,000 

 • Tải trọng nâng: 800KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.5m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 2300mm
 • Công suất động cơ: 40Kw
 • Kích thước máy: 4480*1350*2470

350,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2200KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1.4m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3420mm
 • Công suất động cơ: 85Kw
 • Kích thước máy: 6730*2160*2930

290,000,000 

 • Tải trọng nâng: 2000KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3200mm
 • Công suất động cơ: 76Kw
 • Kích thước máy: 5670*2100*2850

270,000,000 

 • Tải trọng nâng: 1800KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1.2m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 4440mm
 • Công suất động cơ: 55Kw
 • Kích thước máy: 6520*2340*2920

225,000,000 

 • Tải trọng nâng: 1800KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.8m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3200mm
 • Công suất động cơ: 55Kw
 • Kích thước máy: 5670*1940*2720

190,000,000 

 • Tải trọng nâng: 1600KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.8m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 3200mm
 • Công suất động cơ: 40Kw
 • Kích thước máy: 5630*1940*2730

180,000,000 

 • Tải trọng nâng: 1500KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.7m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 2900mm
 • Công suất động cơ: 40Kw
 • Kích thước máy: 5230*1750*2660

155,000,000 

 • Tải trọng nâng: 800KG
 • Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.5m3
 • Chiều cao đổ tối đa: 2300mm
 • Công suất động cơ: 40Kw
 • Kích thước máy: 4480*1350*2370

KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC